Bon na cyfryzację

Bon na cyfryzację

⏯ Systemy multimedialne ⏯ Sale konferencyjne ⏯ Systemy do pracy zdalnej i hybrydowej ⏯ Automatyzacja w Twojej firmie ⏯ Minimalizacja czynnika ludzkiego

 

✅Maksymalna wartość kosztów projektu: 300 000 PLN

✅Maksymalna wartość dofinansowania: 255 000 PLN

✅Stopień dofinansowania: 85%

✅Termin składania wniosków: 20.10.2021

 

Na co można pozyskać dofinansowanie?

✅Na wprowadzenie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, co powinno spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

W ramach dotacji zakupić można:

✅ Usługi programistyczne lub/i oprogramowanie gotowe, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

✅ Środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy lub związane z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu. Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie. Kto może składać wnioski?

Wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

✅ Posiadają co najmniej 255 000 PLN wolnego limitu pomocy de minimis

✅ Nie zalegają z daninami publicznymi na dzień podpisania umowy o dofinansowanie

✅W przypadku spółek kapitałowych: skumulowana strata w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok nie może przekraczać półkrotności ówczesnego kapitału zakładowego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.